Log 3266878

Title Map Format Red Score Blue Score Duration Date Demo Duplicate of
na.serveme.tf #482870: RED vs FEAR koth_ramjam_v2_b1b Highlander 2 0 11:22 876195

Players

Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS MS BS HSK CPC Time Played
Red .atlas- xo Scout 17 8 4 367 219 138 4178 2494 1573 3 13 0 0 1 11:22
Red ramble jamble dis dik in ur mou Soldier 10 11 3 339 333 58 3863 3788 662 3 26 0 0 0 11:22
Red dogathan Pyro 11 1 11 223 171 220 2544 1949 2508 6 11 0 0 2 11:22
Red took her into jam n freaked it Demo 12 5 1 542 313 359 6169 3564 4082 5 9 0 0 4 11:22
Red fuzze Engineer 11 4 6 296 154 45 3372 1752 519 4 25 0 0 1 11:22
Red adil Heavy 11 6 8 301 467 272 3422 5311 3098 5 19 0 0 2 11:22
Red katz Medic 0 4 6 4 168 0 52 1913 0 0 14 0 0 2 11:22
Red tlm Sniper 14 7 0 362 260 58 4125 2962 665 6 7 0 12 1 11:21
Red Gepicc Spy 9 11 2 339 145 9 3859 1651 112 4 12 8 0 0 11:22
Blue Actual Scout Player Scout 7 11 2 284 286 146 3239 3256 1662 2 22 0 0 1 11:22
Blue rin rin rin Soldier 4 11 2 243 226 63 2763 2577 726 1 25 0 0 0 11:22
Blue Killer Kitten (Mismatched) Pyro 4 10 7 187 297 157 2129 3378 1785 2 1 0 0 3 11:22
Blue pew pew Demo 5 13 2 282 370 265 3215 4215 3014 1 4 0 0 2 11:22
Blue amr f Engineer 5 11 7 222 256 52 2529 2916 602 1 10 0 0 2 11:22
Blue twitch.tv/kegaman_ Heavy 8 11 2 242 692 336 2751 7870 3826 2 3 0 0 2 11:22
Blue aiuka Medic 1 8 5 7 166 0 89 1889 0 1 1 0 0 2 11:22
Blue c4ss1dy Sniper 9 14 0 266 363 85 3033 4137 970 2 0 0 7 0 11:22
Blue linat is on 4 medications Spy 14 6 0 495 118 11 5636 1346 135 6 21 11 2 0 11:22
Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS MS BS HSK CPC Time Played

Totals

Team/Round K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS MS BS HSK CPC Duration
Red 95 57 41 2778 2233 1162 31584 25384 13219 6 136 8 12 13 3 11:22
Blue 57 95 27 2233 2778 1119 25384 31584 12720 6 87 11 9 12 3 11:22

Medics

Team Player Class H% H/M H MÜ KÜ OÜ D AL BAL DAÜ DBÜ Time Played
Red katz Medic 100% 1162 13219 5 5 0 0 1 1 0:10 1 0 11:22
Blue aiuka Medic 100% 1119 12720 5 5 0 0 0 2 0:25 2 0 11:22

Events

Kills

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red .atlas- xo 3 1 1 2 4 1 2 2 1 17
Blue linat is on 4 medications 0 4 1 1 2 1 2 3 0 14
Red tlm 0 1 3 1 2 2 1 4 0 14
Red took her into jam n freaked it 1 0 2 2 1 1 3 2 0 12
Red fuzze 4 1 1 1 0 1 0 1 2 11
Red adil 0 2 1 2 2 2 1 0 1 11
Red dogathan 2 2 0 3 1 1 1 0 1 11
Red ramble jamble dis dik in ur mou 1 4 1 0 1 2 0 0 1 10
Blue c4ss1dy 1 2 0 0 0 2 1 3 0 9
Red Gepicc 0 0 1 2 0 1 0 5 0 9
Blue twitch.tv/kegaman_ 0 1 0 1 0 0 0 0 6 8
Blue Actual Scout Player 2 1 0 1 1 1 0 0 1 7
Blue pew pew 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5
Blue amr f 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5
Blue Killer Kitten (Mismatched) 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4
Blue rin rin rin 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Blue aiuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Deaths

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Blue c4ss1dy 2 0 0 2 0 1 0 4 5 14
Blue pew pew 2 0 3 2 2 1 0 1 2 13
Red Gepicc 1 2 1 0 6 1 0 0 0 11
Blue rin rin rin 1 4 2 0 2 1 0 1 0 11
Blue twitch.tv/kegaman_ 4 1 1 1 2 0 0 2 0 11
Blue Actual Scout Player 3 1 2 1 0 4 0 0 0 11
Blue amr f 1 2 1 1 2 1 0 2 1 11
Red ramble jamble dis dik in ur mou 1 0 1 1 1 1 0 2 4 11
Blue Killer Kitten (Mismatched) 1 1 0 2 1 1 0 3 1 10
Blue aiuka 2 0 1 3 1 0 0 1 0 8
Red .atlas- xo 2 2 0 1 0 1 1 1 0 8
Red tlm 0 0 0 1 0 0 0 3 3 7
Blue linat is on 4 medications 1 1 1 0 1 2 0 0 0 6
Red adil 1 0 1 1 0 1 0 0 2 6
Red took her into jam n freaked it 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5
Red fuzze 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4
Red katz 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4
Red dogathan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Assists

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red dogathan 2 5 1 5 2 3 2 0 2 22
Red .atlas- xo 3 1 3 2 5 2 2 2 1 21
Red adil 2 3 1 4 2 3 1 0 3 19
Red fuzze 4 1 2 2 1 1 1 3 2 17
Red tlm 0 1 3 1 2 2 1 4 0 14
Blue linat is on 4 medications 0 4 1 1 2 1 2 3 0 14
Red took her into jam n freaked it 1 0 2 2 2 1 3 2 0 13
Red ramble jamble dis dik in ur mou 1 4 1 0 2 3 1 0 1 13
Blue amr f 1 4 0 2 2 1 0 0 2 12
Blue Killer Kitten (Mismatched) 2 1 0 1 2 0 1 0 4 11
Red Gepicc 0 0 2 2 1 1 0 5 0 11
Blue twitch.tv/kegaman_ 2 1 0 1 0 0 0 0 6 10
Blue Actual Scout Player 3 1 0 1 2 1 0 0 1 9
Blue c4ss1dy 1 2 0 0 0 2 1 3 0 9
Blue pew pew 2 1 0 1 2 0 0 1 0 7
Blue rin rin rin 2 1 0 1 0 0 0 0 2 6
Blue aiuka 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6
Red katz 0 0 0 1 2 0 0 2 1 6

Chat

na.serveme.tf #482870: RED vs FEAR

Team Player Message
Red ramble jamble dis dik in ur mou :/
Red .atlas- xo ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅̅۰̲̅F̲̲̅̅a̲̅i̲̅l̲̲̲̅̅̅]۩۞۩•●٠
Red adil *DEAD* Kuyumiester : how tf do you spell perkaset
Red .atlas- xo ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'̵͇̿З=( ͡° ͜͞ʖ ͡° )=Ε/̵͇̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ any questions?
Blue c4ss1dy (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ᴋɪʟʟᴇᴅ ʙʏ ᴀ ɢɪʀʟ xᴅ ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ
Blue aiuka shame
Red .atlas- xo sorry
Blue c4ss1dy I GET THE MED AND WE GET TRADED BS
Blue amr f no brain must feed
Red fuzze theses bitches is lowbal