Log 3534086

D M Title Map Format RS BS Duration Date Duplicate of
Exer-Cise | passtime.tf: RED vs rizz pass_arena2_b8 Fours 0 1 4:24

Players

Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS Time Played
Red Jurgles Soldier 1 1 0 64 64 0 283 283 0 1 0 1 4:24
Red YeetonmyFeet Soldier 11 10 0 439 456 0 1932 2007 0 2 1 10 4:24
Red mashed potato Soldier 1 8 2 167 232 0 736 1024 0 1 0 4 4:13
Red turkey tom Demo 2 7 0 128 291 0 566 1282 0 1 0 7 4:24
Blue baldperson12 Soldier 12 4 1 494 199 0 2175 877 0 5 1 20 4:24
Blue czarchasm Soldier 3 4 1 150 107 0 662 473 0 2 0 19 4:24
Blue § Soldier 8 7 3 315 248 0 1386 1094 0 2 0 10 4:24
Blue Matthew Phong I Demo 3 4 0 84 243 0 373 1073 0 1 0 6 4:24
Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS Time Played

Totals

Team/Round K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS Duration
Red 15 26 2 799 1044 0 3517 4596 0 2 1 22 0 4:24
Blue 26 19 5 1044 799 0 4596 3517 0 5 1 55 0 4:24

Medics

Team Player Class H% H/M H MÜ KÜ OÜ D AL BAL DAÜ DBÜ Time Played

Events

Kills

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Blue baldperson12 0 9 0 3 0 0 0 0 0 12
Red YeetonmyFeet 0 7 0 4 0 0 0 0 0 11
Blue § 0 5 0 3 0 0 0 0 0 8
Blue Matthew Phong I 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Blue czarchasm 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Red turkey tom 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Red Jurgles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Red mashed potato 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Deaths

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red YeetonmyFeet 0 9 0 1 0 0 0 0 0 10
Red mashed potato 0 6 0 2 0 0 0 0 0 8
Red turkey tom 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Blue § 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6
Blue Matthew Phong I 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Blue baldperson12 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Blue czarchasm 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Red Jurgles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Assists

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Blue baldperson12 0 9 0 4 0 0 0 0 0 13
Red YeetonmyFeet 0 7 0 4 0 0 0 0 0 11
Blue § 0 7 0 4 0 0 0 0 0 11
Blue czarchasm 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
Red mashed potato 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Blue Matthew Phong I 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Red turkey tom 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Red Jurgles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Chat

Exer-Cise | passtime.tf: RED vs rizz

Team Player Message
Blue § yeet
Blue § wtf
Blue baldperson12 ٠●•۩۞۩[̲̅Nσ̲̅σ̲̅Ь̲̲̅̅۰̲̅đ̲̲̅̅σ̲̅ώ̲̅ŋ̲̲̲̅̅̅]۩۞۩•●٠